Nadšenci vměstnali pivovar do kontejneru. Může cestovat po světě